Vaksala

Lars Andersson

Ordförande, Ledamot 0705235985

Kjell Danielsson

Vice ordförande, Ledamot 0705387042

Clas Wennman

Sekreterare, Ledamot 0705355192

Alf Ågren

Kassör, Ledamot 0705128604

Mårten Söderman

Ledamot 0704975549

Hartmut Bergström

Ledamot 076-0463331

Henrik Lychnell

Ledamot 0703969627

Håkan Brugård

Ledamot 018-255809

Valberedning

Göte Danielsson

Valberedning, sammankall. 0705896162

Carl-Birger Sveidqvist

Valberedning, ledamot 0704850202