Långhundra

Ola Danielsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 0708877683

Lars Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 072-5568224

David Westholm

Sekreterare, Ledamot 0703709617

Marie Nodén

Kassör, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0703689329

Jenny Höglund

Ledamot, Medlemsansvarig 0708822377

Viktor Djerf

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0704243643

Valberedning

Olof Linder

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0731818408

Johan Olander

Valberedning, ledamot 0703719902