Knivstaorten

Eva-Lotta Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0705231421

Lucas Wall

Vice ordförande, Ledamot 0703010314

Håkan Svanäng

Sekreterare, Ledamot 0706580986

Andreas Hagman

Kassör, Ledamot 070-2317452

Margareta Lindahl

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5263511

Valberedning

Mats Nilsson

Valberedning, sammankall. 0707350983

Rune Jansson

Valberedning, ledamot 0706733665