Skogstibble-Åland

Björn Sandberg

Ordförande, Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig, Skogsansvarig 0709147600

Lennart Nilsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0737784424

Lennart Jansson

Sekreterare, Ledamot 0708910916

Fredrik Jansson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 0735029080

Stefan Södergren

Ledamot

Nils Möller

Energiansvarig 070-2451565

Pia Lindkvist

Konsumentansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0705774665

Ronny Sandberg

Jakt- och viltansvarig 0720150780

Valberedning

Ingvor Nilsson

Valberedning, sammankall. 018-392030

Anna Quennerstedt

Valberedning, ledamot

Ronny Sandberg

Valberedning, ledamot 0720150780