Läbyvad

Håkan Fredriksson

Ordförande, Ledamot, Energiansvarig, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0708261036

Carina Wenngren

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705236192

Sören Vallgårda

Kassör, Ledamot 018-4300164

Joel Wenngren

Ledamot 0730253520

Rickard Cederholm

Skogsansvarig 0709369431

Per Gustafsson

Jakt- och viltansvarig 0702419535

Valberedning

Stig Wenngren

Valberedning, sammankall. 070-5328322

Kjell Pettersson

Valberedning, ledamot 0703404721