Bälinge

Agneta Rexed

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 070-7209017

Ingrid Hammar

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0703573212

Thomas Eriksson

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig 0706885008

Torsten Andersson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0705714164

Erik Karlsson

Ledamot 0739234406

Henrik Skälstad

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705431752

Christian Wennberg

Ledamot 0704800948

Ulla Holmberg

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0709572025

Valberedning

Anders Bergström

Valberedning, sammankall. 0768645860

Ingmar Ehn

Valberedning, ledamot 0705484117

Pär Andersson

Valberedning, ledamot 018-355231