Tuna-Stavby

Robert Eriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0703133115

Niclas Almlöf

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706054448

Rolf Nyman

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig 0739763682

Inger Karlsson

Kassör, Ledamot 0703429047

Jan Mårtensson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705462231

Gustav Rogersson

Ledamot 0722075506

Thomas Lindström

Ledamot 0706884051

Björn Runarsson

Ledamot 0706204125

Magnus Thor

Skogsansvarig 0705713171

Thomas Jansson

Barn- och ungdomsansvarig 0702541518

Tord Jansson

Barn- och ungdomsansvarig 0703673206

Valberedning

Anders Enlund

Valberedning, sammankall. 0707703900

Anders Lundin

Valberedning, ledamot 0706470765

Tommy Wickman

Valberedning, ledamot 0703243033