Altuna

Anders Brodin

Ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0706890882

Jan Ryd

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705956171

Mats Lundkvist

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0706706120

Mats Melander

Kassör, Ledamot, Energiansvarig, Konsumentansvarig 0761968327

Håkan Wallén

Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705296107

Valberedning

Ulf Ekehult

Valberedning, sammankall. 0706426854