Simtuna

Cecilia Lindquist

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703479370

Suzanne Cewe

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706768767

Johan Karlsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 0705293066

Mattias Ahlin

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Konsumentansvarig 0171-91435

Hans Grahn

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0730236595

Anders Abrahamsson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0728533530

Valberedning

Philip Norberg

Valberedning, sammankall.

Per Andersson

Valberedning, ledamot 0706538416