Frösthult

Robert Ihrsén

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0704335430

Magnus Löfgren

Vice ordförande, Ledamot 0708582394

Torbjörn Lindblom

Sekreterare, Ledamot 0703179622

Carl Pettersson

Kassör, Ledamot 0768933963

Emma Lansfors

Ledamot 0705109814

Sören Lansfors

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705151869

Valberedning

Birgitta Karlsson

Valberedning, sammankall. 0705505748

Per Johansson

Valberedning, ledamot 0707608113