Härnevi

Katarina Eningsjö

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0702965410

Gunnar Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0761051110

Michael Johansson

Sekreterare, Ledamot 0705834529

Patrik Johansson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0709519156

Gustav Wegeman

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 0702291838

Claes Eningsjö

Jakt- och viltansvarig 0703180899

Valberedning

Claes Eningsjö

Valberedning, sammankall. 0703180899

Lennart Lindholm

Valberedning, ledamot 0709600758