Österunda

Sören Johansson

Ordförande, Ledamot 0705949446

Eric Lundberg

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0705437236

Fredrik Johansson

Sekreterare, Ledamot 0738441407

Lars Linder

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0705170355

Kennet Johansson

Ledamot, Konsumentansvarig 0705864024

Urban Wilhelmsson

Ledamot 0706601760

Fredrik Linder

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0730210442