Grillbyortens

Oskar Lindström

Ordförande, Ledamot 0736215612

Hans Danielsson

Sekreterare, Ledamot 0705675146

Sven-Erik Eriksson

Kassör, Ledamot 0705675177

Mats Ekström

Ledamot 0709723319

Johan Hellström

Ledamot 0736496143

Stefan Källgården

Ledamot 0705646787

David Sätterström

Ledamot 0703179677

Josefine Johansson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739635962

Valberedning

Lars-Olov Carlsson

Valberedning, ledamot 0708989574

Magnus Langewall

Valberedning, ledamot 0703146827