Norra Enköping

Gustav Jansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708262090

Victor Wässman

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0702808161

Annette Westerberg

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0706833603

Peter Johansson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 070-6649711

Patrik Ihrsén

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0736135960

Mats Karlsson

Ledamot, Energiansvarig 0703777722

Simon Andersson

Ledamot 0730295017

Valberedning

Ivar Fredriksson

Valberedning, sammankall. 0705764001

Bodil Lind

Valberedning, ledamot 0706368216

Bengt Öberg

Valberedning, ledamot 0708104316