Österlövsta

Anna-Karin Jakobsson

Ordförande, Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 0730542478

Anders Sikberg

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706063875

Erik Fornström

Sekreterare, Ledamot 0706025352

Johan Lundin

Ledamot, Energiansvarig 0706875517

Sven Brodin

Ledamot 0703316471

Valberedning

Åsa Sikberg

Valberedning, sammankall. 0707173037

Åke Sedvall

Valberedning, ledamot 0702656953