Hållnäs

Kjell Årman

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 073-0524589

Lars Holmgren

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706733269

Lars-Christer Johansson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706806622

Lars Persson

Kassör, Ledamot 0730554893

Kent Lundholm

Ledamot 0727202109

Joel Holmgren

Ledamot 0702628933

Valberedning

Ulrik Johansson

Valberedning, sammankall. 0705159108

Mikael Blom

Valberedning, ledamot 0706734745