Tierpsbygden

Björn Järpemo

Ordförande, Ledamot 0761881944

Julia Lundgren

Sekreterare, Ledamot 0767630078

Yngve Eriksson

Kassör, Ledamot 0706879594

Marina Hellstedt

Ledamot 0702144833

Jonas Gåhlin

Ledamot 0705771351

Stefan Södergren

Ledamot 0702161111

Joel Göransson

Ledamot 0293-52120

Björn Hellstedt

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705489202

Annika Lundgren

Kommungruppssuppleant (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0703804170

Gunnel Nygård

Barn- och ungdomsansvarig

Tord Eriksson

Jakt- och viltansvarig 0702223628

Kurt Årman

Jakt- och viltansvarig 0703114077

Valberedning

Eric Winding

Valberedning, sammankall. 0706551195

Björn Hellstedt

Valberedning, ledamot 0705489202