Hökhuvud-Harg

Ingemar Eriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2028674

Jon Kylin

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0705307317

Marina Oskarsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0706781937

Terése Åkesson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig

Lars Eriksson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 0705868733

Joakim Åkesson

Konsumentansvarig 0702368999

Valberedning

Alf Oskarsson

Valberedning, sammankall. 0702183407

Anna Carlsson

Valberedning, ledamot 0702138677

Bengt Pettersson

Valberedning, ledamot 0701318340