Upplands Ekeby

Margareta Olsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 070-3733574

Bengt Eriksson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Energiansvarig 0733423979

Marcus Eriksson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0704176468

Stefan Jansson

Kassör, Ledamot 0707710692

Ingrid Ragnar

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0762012740

Karl-Gunnar Gunnarsson

Ledamot 0738291548

Karl-Krister Gunnarsson

Ledamot, Medlemsansvarig 0736279200

Valberedning

Robert Eriksson

Valberedning, sammankall. 0705370323

Gunnar Engvall

Valberedning, ledamot 0709947222

Kenneth Gunnarsson

Valberedning, ledamot 0768631617