Alunda

Christoffer Hiller

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0736465677

Thomas Jöngren

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0739897984

Bengt Karlsson

Ledamot 0705560715