Västerlövsta

Marcus Lindkvist

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0708469905

Jon Orvendal

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 072-2022707

Kristina Andersson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0730483238

Krister Holmstedt

Kassör, Ledamot 0702690374

Johan Ahnström

Ledamot 0704688607

Jan Alriksson

Ledamot, Energiansvarig 0708909550

Louise Gårdenborg

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0704836797

Hillevi Bohlin

Ledamot, Konsumentansvarig 070-5243028

Valberedning

Lars Lundesjö

Valberedning, sammankall. 0703489671

Hans Sävneby

Valberedning, ledamot 0708423827

Rune Åstrand

Valberedning, ledamot