Nora-Tärnsjö

Åsa Berglund

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702215589

Matilda Jansson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706794029

Lars Nordin

Sekreterare, Ledamot 0705092055

Lars Alexsson

Kassör, Ledamot 0706451700

Mikael Berglund

Ledamot, Konsumentansvarig 0739592365

Esther Hillbom

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 0727037644

Kristoffer Olsson

Ledamot, Energiansvarig 0706550957

Birgitta Eriksson

Ledamot, Medlemsansvarig

Göran Hillbom

Jakt- och viltansvarig 0706224051

Valberedning

Per Möller

Valberedning, sammankall. 0706661770

Göran Hillbom

Valberedning, ledamot 0706224051

Lars Jansson

Valberedning, ledamot 0705318771