Götlunda

Magnus Thoresson

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 070-2090915

Lars Löfgren

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706514224

Conny Pettersson

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706030540

Mattias Larsson

Ledamot 0704260713

Jonas Norman

Ledamot 0589-12071

Valberedning

Rickard Axelsson

Valberedning, sammankall. 0705769581

Henrik Jacobsson

Valberedning, ledamot 0706412510

Ove Norman

Valberedning, ledamot 0589-12071