Färnebo-Fläckebo

Tomas Aldén

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0706808193

Stefan Sjödin

Vice ordförande, Ledamot, Energiansvarig 070-5573071

Karin Näsbom

Sekreterare, Ledamot 0703080783

Svante Bengtsson

Kassör, Ledamot 0702444046

Rörbo Preiholt

Ledamot, Medlemsansvarig 0702869924

Fredrik Ferngren

Ledamot, Konsumentansvarig 0738032323

Sofia Larsson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0707319931

Valberedning

Per-Erik Andersson

Valberedning, sammankall. 070-5753109

Marcus Berglund

Valberedning, ledamot 0224-742015

Jan-Erik Bergström

Valberedning, ledamot 0704555764

Lars Bäck

Valberedning, ledamot 0705125198