Dingtuna

Adam Skure

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 0705886668

Daniel Eriksson

Vice ordförande, Ledamot 0705348729

Carl-Henric Johansson

Sekreterare, Ledamot, Konsumentansvarig 0702116358

Jonas Olsson

Kassör, Ledamot 0739855263

Thomas Strömblad

Ledamot, Energiansvarig 0704985977

Henrik Svensson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig

Joakim Carlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0735600543

Valberedning

Tommy Granqvist

Valberedning, sammankall. 0705331485

Per Fredriksson

Valberedning, ledamot 0705762760