Västerås Östra

Johnas Rundgren

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2897537

Joakim Sjödin

Vice ordförande, Ledamot 076-3381770

Therése Pettersson

Sekreterare, Ledamot 070-2900617

Camilla Söderberg

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-4155199

Katarina Nykvist

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Barn- och ungdomsansvarig 073-9734799

Frida Schartau

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703-366089

Roberth Kihlin

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-721277

Tina Sjödin

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706464066

Anders Sjögren

Medlemsansvarig 070-5445956

Andreas Rundgren

Jakt- och viltansvarig 070-7321082

Valberedning

Andreas Rundgren

Valberedning, sammankall. 070-7321082

Anders Sjögren

Valberedning, ledamot 070-5445956

Frans Schartau

Valberedning, ledamot 021-72033

Magnus Nilsson

Valberedning, ledamot 0706998754

Ulf Jansson

Valberedning, ledamot 0736-591815