Kumla-Tärna

Stefan Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig 073-5585724

Anders Johansson

Vice ordförande, Ledamot 0705928650

Anders Larsson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703260666

Karl Fernholm

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0765557055

Arne Junhede

Ledamot 0704588708

Daniel Filipsson

Ledamot 0702456764

Camilla Eriksson

Barn- och ungdomsansvarig 0704078535

Valberedning

Lars Andersson

Valberedning, sammankall. 0705928650

Stefan Bertholtz

Valberedning, ledamot 0706282003