Norrby

Tomas Svensson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 0705114426

Stefan Ericsson

Vice ordförande, Ledamot 0706743650

Olof Eljansbo

Sekreterare, Ledamot 0706422565

Anders Hellqvist

Kassör, Ledamot, Energiansvarig 0702303358

Ulf Ragnarsson

Ledamot 0706739220

Karl-Johan Klinga

Ledamot 0705517300

Oscar Volmersten

Ledamot, Medlemsansvarig 0702281253

Lillemor Adolfsson

Ledamot 0706717727

Oscar Fjärrstrand

Barn- och ungdomsansvarig 0700726508

Valberedning

Leif Ericsson

Valberedning, sammankall. 0702632482

Anders Eriksson

Valberedning, ledamot 0706836711

Gösta Hedberg

Valberedning, ledamot 0704415958