Berg

Ann-Katrin Ingdahl

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0708979688

Åsa Rudi

Sekreterare, Ledamot 070-5536761

Jenny Hedström

Kassör, Ledamot 0705798344

Valberedning

Anders Johannesson

Valberedning, sammankall. 0703738780

Erik Holmén

Valberedning, ledamot 0730938526