Bergslagsbygden

Erik Brate

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2105644

Anders Olsson

Vice ordförande, Ledamot 0705462313

Jan Jäder

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0704960474

Per Sjödin

Kassör, Ledamot 0705722991

Patrik Holmberg

Ledamot 0702811702

Karl Olsson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706813942

Mats Holmström

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0702900189

Per-Arne Andersson

Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705837461

Johan Dahlberg

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0708640355

Valberedning

Göran Jansäter

Valberedning, sammankall. 0730916291

Karl Olsson

Valberedning, ledamot 0706813942