Arboga-Säterbo

Tomas Bolander

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Skogsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-2741076

Michael Andersson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705206434

Fredrik Andersson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 0703483400

Leif Bolander

Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Medlemsansvarig 0706774597

Lennart Andersson

Ledamot 0705551814

Susanne Bolander

Ledamot 0702712523

Tomas Karlsson

Ledamot 0706674967

Göran Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0703992803

Valberedning

Annette Karlsson

Valberedning, sammankall. 0705105861

Karl Lundin

Valberedning, ledamot