Askersund

Jan Lundberg

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 070-5411012

Gudrun Haglund-Eriksson

Vice ordförande, Ledamot 076-8486465

Kjell Johansson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3441584

Linda Einarsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 076-4040777

Daniel Ohron

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-4831034

Lennart Einarsson

Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-3239701

Ulf Persson

Ledamot, Skogsansvarig 0706-234289

Valberedning

Lars-Åke Letskog

Valberedning, sammankall. 0703-401837