Askersund

Jan Lundberg

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 070-5411012

Gudrun Haglund-Eriksson

Vice ordförande, Ledamot 076-8486465

Kjell Johansson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-3441584

Lennart Einarsson

Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-3239701

Ulf Persson

Ledamot, Skogsansvarig 0706-234289

Daniel Ohron

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-4831034

Valberedning

Lars-Åke Letskog

Valberedning, sammankall. 0703-401837