Boxholm

Daniel Arnell

Ordförande, Ledamot 070-6724067

Martin Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-6883950

Martin Johansson

Sekreterare, Ledamot 070-7592429

Johan Gustafsson

Ledamot 0730-474271

Pontus Olsson

Ledamot 070-7203521

Ian Jamieson

Ledamot 070-6002107

Magnus Johansson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-5416164

Karin Johansson

Ledamot 0730-577299

Kjell Wiström

Ledamot, Energiansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 0705-123125

Eric Karpholm

Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0142-52350

Göran Oskarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5518577

Håkan Svensson

Skogsansvarig 070-3272204