Kinda

Linnea Herbertsson

Ordförande, Ledamot

Göran Nilsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6795700

Elin Anderberg

Sekreterare, Ledamot 076-8395826

Per-Anders Olofsson

Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 076-8090507

Henrik Wiström

Ledamot 070-8664663

Rune Larsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-5450534

Anders Karlsson

Ledamot, Skogsansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-6363170

Karl-Johan Bönner

Ledamot 0494-21171

Valberedning

Birgitta Anderberg

Valberedning, sammankall. 070-1748961

Sven Sandgren

Valberedning, ledamot 0703-445301

Göran Olsson

Valberedning, ledamot 0730-387490