Linköping

Christer Alexis

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-3801747

Anders Isaksson

Vice ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 0706210945

Caroline Lundén

Sekreterare, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0766977184

Jonas Edlund

Ledamot, Skogsansvarig 0705674469

Carl Isaksson

Ledamot, Äganderättsansvarig 0703076034

Anna Eklöf

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0730506216

Erik Vrethem

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0707288796

Daniel Germundsson

Ledamot 0703799066

Henrik Karlsson

Miljö&vattenvårdsansvarig 0703403967

Valberedning

Per Wendler

Valberedning, sammankall. 070-2068481

Pernilla Larsson

Valberedning, ledamot 0737525211

Anders Karlsson

Valberedning, ledamot 0704852962