Linköping

Christer Alexis

Ordförande, Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-3801747

Anders Isaksson

Vice ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 070-6210945

Anna Eklöf

Sekreterare, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0730-506216

Henrik Karlsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-3403967

Gustav Isaksson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5110890

Andreas Bladin

Ledamot, Energiansvarig 070-8882580

Felicia Lidback

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 073-6173898

Erik Vrethem

Ledamot, Skogsansvarig 070-7288796

Emil Ericson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-3020204

Björn Pihl

Kulturansvarig 070-7511123

Pathrik Ahlsén

Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6728792

Valberedning

Björn Pihl

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 070-7511123

Anders Karlsson

Valberedning, ledamot 070-4852962