Mjölby

Anders Davidsson

Ordförande, Ledamot 070-6341223

Kristin Henrysson

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-9424296

Olov Wågbrant

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 073-9391112

Jörgen Bäck

Ledamot 070-6336499

Henrik Hermansson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5222480

Magdalena Hermelin

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0707-881236

Åke Andersson

Ledamot, Energiansvarig 0709-640347

Valberedning

Peter Borring

Valberedning, sammankall. 070-3436959

Ingvar Karlsson

Valberedning, ledamot 073-8266763

Helena Lundqvist

Valberedning, ledamot 070-7232374

Kenth Andersson

Valberedning, ledamot 070-2235795