Mjölby

Jörgen Bäck

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 070-6336499

Peter Borring

Vice ordförande, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig, Äganderättsansvarig 070-3436959

Kristin Henrysson

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig, SV-representant 070-9424296

Olov Wågbrant

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 073-9391112

Henrik Hermansson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5222480

Åke Andersson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Äganderättsansvarig 0709-640347

Marie Hogstadius

Ledamot 070-5921770

Gustaf Sturesson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-7972370

Valberedning

Helena Lundqvist

Valberedning, ledamot 070-7232374

Kenth Andersson

Valberedning, ledamot 070-2235795

Ingvar Karlsson

Valberedning, ledamot 073-8266763