Mjölby

Anders Davidsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6341223

Caroline Davidsson

Vice ordförande, Ledamot 070-5665951

Kristin Henrysson

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-9424296

Olov Wågbrant

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 073-9391112

Gustav Steen

Ledamot 070-6649188

Martin Westman

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-3206269

Jörgen Bäck

Ledamot 070-6336499

Malin Andersson

Ledamot, Energiansvarig 072-5221726

Johan Davidsson

Jakt- och viltansvarig, Skogsansvarig 070-2353005

Valberedning

Jörgen Bäck

Valberedning, sammankall. 070-6336499

Leif Boreson

Valberedning, ledamot 0142-41818