Söderköping

Bengt Johansson

Ordförande, Ledamot 0705341914

Stig Eriksson

Ledamot 0702538093

Magnus Berge

Ledamot 0703449069

Erik Johansson

Ledamot 0706589622

Erik Sjölander

Ledamot 0702557394

Jimmy Glad

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0768835006

Marie Greklid

Ledamot 0731422101

Marie Sjöberg

Ledamot 0707108191

Valberedning

Christian Ankarstrand

Valberedning, sammankall. 0705566543

Thomas Karlberg

Valberedning, ledamot 0706201939

Torbjörn Nordborg

Valberedning, ledamot 0705641130