Vadstena

Viola Rickardsson

Ordförande, Ledamot 070-5268482

Nils-Åke Pettersson

Vice ordförande, Ledamot 0703-601578

Malin Fornander

Ledamot 072-9839435

Petra Nyström

Ledamot 070-7133826

Magnus Emilsson

Ledamot 070-2138989

Gustav Andersson

Ledamot

Charlotte Elander

Ledamot 070-5944933

Fredrik Lundin

Jakt- och viltansvarig 072-2408419

Valberedning

Olof Ingemansson

Valberedning, sammankall. 070-5820013

Anders Hovnert

Valberedning, ledamot 070-5130176

Karl-Magnus Pettersson

Valberedning, ledamot 070-6553510