Valdemarsvik

Sven Andersson

Ordförande, Ledamot, Kulturansvarig 070-5581909

Anders Magnusson

Vice ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 070-8278913

Helena Hägg

Sekreterare, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3680866

Helen Engman

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0709206511

Johan Karlén

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-5777547

Tobias Karlsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-6914779

Anders Ek

Energiansvarig, Skogsansvarig 070-5137091