Ydre

Niclas Gustafsson

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-6790186

Linda Tordsson

Vice ordförande, Sekreterare, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 076-3170691

Anni Eriksson

Ledamot, Energiansvarig 0738308022

Ulrika Ek

Ledamot, Äganderättsansvarig 070-5852668

Jonas Cleveson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3799059

Annika Ydrestrand

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, SV-representant 070-3799904

Valberedning

Erik Andersson

Valberedning, sammankall. 0140-40076

Henrik Isacsson

Valberedning, ledamot 0706466369

Ellinor Fredriksson

Valberedning, ledamot 070-8978101

Ann Nilsson

Valberedning, ledamot 0702093580