Ödeshög

Charlotte Önnestedt

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0703-436957

Ove Sten

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-2262115

Patrik Erixon

Sekreterare, Ledamot, Energiansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig, Äganderättsansvarig 0703-410208

Magnus Karlsson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-2395095

Carl Fredriksson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Energiansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-8975716

Thomas Orrenius

Djuromsorgsansvarig 070-3949937

John Widegren

Jakt- och viltansvarig, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-2708450

Stellan Tagesson

Skogsansvarig 0733-521709

Valberedning

Göran Berglund

Valberedning, sammankall. 070-6511050

Stellan Tagesson

Valberedning, ledamot 0733-521709

Hans Lorin

Valberedning, ledamot 0144-32023