Godegård

Stellan Axelson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-3191196

Bodil Vallberg

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Kriskontakt, Näringspolitiskt ansvarig 0703465627

Andreas Karlsson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0738274446

Bo Jakobsson

Kassör, Ledamot, Äganderättsansvarig 0703480265

Frida Linder

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0706682959

Per-Erik Persson

Ledamot 0707360698

Valberedning

Krister Karlsson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0703197952

Jan Tholén

Valberedning, ledamot 0722012516