Motala Södra

Anders Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-5383064

Robert Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-924438

Clas Olsson

Kassör, Ledamot 070-5887693

Magnus Larsson

Ledamot 070-6851453

Henrik Larsson

Ledamot 070-9508124

Valberedning

Katarina Wiklund

Valberedning, sammankall. 0141-230296

David Varverud

Valberedning, ledamot 070-6851919