Kuddby-Stenby-Konungsund

Peter Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6289483

Henrik Andersson

Vice ordförande, Ledamot

Martin Vestesson

Sekreterare, Ledamot 0125-40025

Malin Hansson

Kassör, Ledamot 070-8741978

Anders Bjärkse

Ledamot 070-3784174

Valberedning

Paul Öfverberg

Valberedning, sammankall. 070-3749890

Tomas Carlsson

Valberedning, ledamot 072-8252834

John Karlsson

Valberedning, ledamot 070-5145431