Kuddby-Stenby-Konungsund

Peter Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6289483

Martin Vestesson

Sekreterare, Ledamot

Malin Hansson

Kassör, Ledamot 070-8741978

Hedvig Skog

Ledamot 0730-623624

Anders Bjärkse

Ledamot 070-3784174

Henrik Andersson

Ledamot

Valberedning

Paul Öfverberg

Valberedning, sammankall. 070-3749890

Gunnar Berglund

Valberedning, ledamot

Tomas Carlsson

Valberedning, ledamot 072-8252834