Motala-Västra Ny

Johan Lindeborg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705500078

Martin Almérus

Vice ordförande, Ledamot 0705206167

Andreas Vestlund

Sekreterare, Ledamot 0705917645

Annelie Almérus

Kassör, Ledamot 0702525151

Carl Hjalmarsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0736599075

Göran Nästorp

Ledamot 0705178686

Ingemar Fransson

Ledamot 0705336988

Valberedning

Lars Gustafsson

Valberedning, sammankall. 0706522195

Siv Fransson

Valberedning, ledamot 0705699582