Motala-Västra Ny

Johan Lindeborg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705500078

Martin Almérus

Vice ordförande, Ledamot 070-5206167

Andreas Vestlund

Sekreterare, Ledamot 070-5917645

Annelie Almérus

Kassör, Ledamot 070-2525151

Carl Hjalmarsson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0736-599075

Göran Nästorp

Ledamot 0705-178686

Ingemar Fransson

Ledamot 070-5336988

Valberedning

Lars Gustafsson

Valberedning, sammankall. 070-6522195

Hanna Almérus

Valberedning, ledamot 076-1090858

Siv Fransson

Valberedning, ledamot 070-5699582