Östra Husby

Oskar Karlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig, Flyghavreansvarig 0733-803734

Maja Sjöberg

Vice ordförande, Ledamot 072-3234008

Helena Åberg

Sekreterare, Ledamot 0702-656095

Erik Alne

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig 073-0466473

Olle Sjöberg

Barn- och ungdomsansvarig

Gunnar Jonsson

Jakt- och viltansvarig 073-6915411

Valberedning

Claes-Göran Paulsson

Valberedning, sammankall. 0125-50237

Anders Sjöberg

Valberedning, ledamot 070-5897008

Leif Oscarsson

Valberedning, ledamot 0708-602985