Östra Husby

Sara Sjöberg

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0708-212341

Maja Sjöberg

Vice ordförande, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 072-3234008

Helena Åberg

Sekreterare, Ledamot 0702-656095

Oskar Karlsson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Flyghavreansvarig 0733-803734

Karl Johansson

Skogsansvarig 070-4253922

Gunnar Jonsson

Jakt- och viltansvarig 073-6915411

Valberedning

Leif Oscarsson

Valberedning, sammankall. 0708-602985

Claes-Göran Paulsson

Valberedning, ledamot

Anders Sjöberg

Valberedning, ledamot 070-5897008