Häradshammar-Jonsberg

Roger Karlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt 076-1775039

Nicolaus Cederblad

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-9712871

Jörgen Gustavsson

Sekreterare, Ledamot 070-3383373

Mikael Andersson

Kassör, Ledamot 070-6716392

Henrik Peterson

Ledamot, Energiansvarig 076-8078510

Joel Åhlén

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702-157142

Beatrice Cederblad

Ledamot, Medlemsansvarig 070-1484371

Magnus Linder

Ledamot, Skogsansvarig 070-5814954

Sandra Eriksson

Ledamot 076-8246700

Thomas Gunnarsson

Konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0125-32077

Nils-Bertil Bertilsson

Barn- och ungdomsansvarig 073-9330834

Anders Nilsson

Flyghavreansvarig 070-6428561

Valberedning

Patrik Leo

Valberedning, sammankall. 073-3779710

Lennart Svensson

Valberedning, ledamot 070-7518150

David Leo

Valberedning, ledamot 073-3779712

Viktor Leo

Valberedning, ledamot 073-3779714