Söderköping Västra

Magnus Berge

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3449069

Fredrik Adamsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6964692

Jörgen Filipsson

Sekreterare, Ledamot 070-5574376

Urban Söderberg

Kassör, Ledamot 070-6773648

Valberedning

Bengt Johansson

Valberedning, sammankall. 0705-341914

Anders Karlberg

Valberedning, ledamot 0702876768