Östra Ryd

Erik Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706589622

Pernilla Karlsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703264932

Jacob Andersson

Sekreterare, Ledamot 0731836980

Anita Lindqvist

Kassör, Ledamot 011-72331

Peter Berndtsson

Ledamot 0706657357

Claes Andersson

Ledamot 0706740302

Marie Sjöberg

Medlemsansvarig 0707108191

Erik Karlsson

Jakt- och viltansvarig 0706922291

Valberedning

Sverker Johansson

Valberedning, sammankall., Valberedning, ledamot 0705366998

Niklas Sjöberg

Valberedning, ledamot

Hans Carlsson

Valberedning, ledamot 0706668630