Östra Ryd

Marie Sjöberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0707-108191

Erik Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6589622

Jacob Andersson

Sekreterare, Ledamot 073-1836980

Anita Lindqvist

Kassör, Ledamot 011-72331

Pernilla Karlsson

Ledamot 070-3264932

Peter Berndtsson

Ledamot 070-6657357

Claes Andersson

Ledamot 070-6740302

Erik Karlsson

Jakt- och viltansvarig 070-6922291

Valberedning

Niklas Sjöberg

Valberedning, sammankall.

Sverker Johansson

Valberedning, ledamot 0705-366998

Jörgen Carlsson

Valberedning, ledamot 070-1704637

Sven Andersson

Valberedning, ledamot 011-74054