Åkerbo Östra

Emil Ericson

Ordförande, Ledamot 070-3020204

Caroline Lundén

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0766977184

Carina Lingheimer

Sekreterare, Ledamot 0702-551930

Anders Jarl

Kassör, Ledamot 070-2232444

Linda Rydersten

Ledamot 073-5254228

Kenneth Carlsson

Ledamot 013-72062

Valberedning

Bengt Johansson

Valberedning, sammankall. 073-3606522

Magnus Johansson

Valberedning, ledamot 070-8157361